Ảnh hưởng của Internet lên chúng ta

Tôi cũng cảm thấy điều đó. Trong vài năm trở lại đây, tôi có một cảm giác khó chịu là ai đó, hay cái
gì đó, đang  táy máy bộ não của  tôi,  sắp xếp  lại hệ  thần kinh,  lập  trình  lại  trí nhớ. Trí nhớ của  tôi không biến mất – cho đến lúc này – nhưng nó đang biến đổi. Tôi không còn nghĩ theo cách tôi từng nghĩ. Tôi cảm nhận điều đó rõ rệt nhất trong khi đọc. Trước kia, tôi dễ dàng đắm mình vào một cuốn sách hoặc một bài viết dài lê thê. Tâm trí tôi cuốn theo diễn biến của một câu chuyện hay bước ngoặt của một luận điểm, và tôi từng mải mê nhiều giờ bên những áng văn xuôi dài. Nay điều đó hiếm khi xảy ra. Bây giờ sự tập trung của tôi bắt đầu lỏng lẻo chỉ sau một hay hai trang giấy viết. Việc đọc sâu từng xuất hiện tự nhiên giờ trở nên vất vả.

shallow

Leave a Reply

Subscribe to Blog via Email ♡

Subscribe để nhận thông báo những bài viết tiếp theo của mình nhé ♡

%d bloggers like this: